Om de juiste keuze te maken voor een voertuigkerende constructie kunt u bij ons terecht voor een advies waarin alle gewenste variabelen zijn opgenomen. Wij kunnen u vooraf voorzien van simulaties waarin wij u de gevolgen kunnen laten zien bij een aanrijding door een voertuig. Bovendien zijn wij in staat om de kritieke punten te benoemen zodat hier tijdens de engineering al rekening mee gehouden kan worden.

Tijdens de engineering houden wij rekening met gewenst kerend vermogen, toegepaste ondergrond, gewenste uitstraling, etc. etc. Door al deze factoren te combineren kunnen wij een gedegen advies uitbrengen. In advies met de bijbehorende simulatie houden wij ook rekening met de plasticiteit van het materiaal en de energieopname welke daarbij plaats zal vinden.